स्प्रे पेंटिंग एक चित्रकला टेक्निक हो जहाँ एक उपकरणले सिलिकोन सतहमा हवाको माध्यमबाट र color वा कोटिंग स्प्रे गर्दछ।

EZ5A0132
JWT Workshop (8)

हाम्रो कम्पनीको बारेमा अधिक जान्नुहोस्